ŠKOLNÍ DRUŽINA

KRISMANOVÁ Petra

vychovatelka

krismanova@zsblatnice.cz

tel. +420 608 459 297

MAROUŠKOVÁ Jana

vychovatelka

marouskova@zsblatnice.cz

tel. +420 739 277 641