SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

FIŠEROVÁ Eva

uklízečka

fiserova@zsblatnice.cz

KAŠAKOVÁ Helena

uklízečka

kasakova@zsblatnice.cz

MUZIKÁŘOVÁ Jitka

účetní, administrativa

muzikarova@zsblatnice.cz