ČASOVÝ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

DENNÍ ROZVRH
 • 6.30 - 7.40 -  ranní ŠD
 • 11.40 - 12.00 - příchod dětí z vyučování
 • 12.00 - 13.00 - hygiena, oběd, odpočinkové činnosti
 • 13.00 - vyzvedávání dětí
 • 13.00-13.30 - rekreační činnosti (pobyt na školním hřišti)
 • 13.30-14.00 - vyzvedávání dětí
 • 14.00 - 15.00 - hlavní odpolední činnosti (pobyt venku, zájmové výchovné a vzdělávací činnosti)
 • 15.00 -15.20 - vyzvedávání dětí 

ODCHODY ŽÁKŮ

 • 1. odchod: 13.00 hod
 • 2. odchod: 13.30-14.00 hod
 • 3. odchod: v 15,00 - 15,20 hod.

V jinou dobu není vyzvedávání dětí možné - z důvodu probíhajících činností ve ŠD.