9. TŘÍDA


V PŘEDMĚTECH AKTUALIZOVÁNO:

  • 33. 5. 23 - VV - fotogafie
  • 10. 10. 22 - Z - prezentace
  • 15. 9. 22 - D - odkaz na dějepisné stránky
  • 30. 8. 22 - VV - seznam pomůcek

1 2 3 4 5 6 7 8
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.35-14.20 14.25-15.10
PO
M ČJ F CH AJ
NJ
OV VV
ÚT
ČJ M M
cvič.
D AJ
NJ
ST
ČJ ČJ
cvič.
AJ
NJ
M F TV d. TV d.
ČT

CH M AJ D ČJ TV h. TV h.

AJ
NJ
M ČJ PkČ Z HV
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK 
PŘÍRODOPIS
FYZIKA
CHEMIE
CVIČENÍ Z MATEMATIKY
CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI 
OBČANSKÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

Dne 14.10. 2022 se vybraní žáci z 9. ročníku Marie Hošťálková - Kuba, Rudolf König - Tádžikistán, Veronika Nepeřená - Čína, Kateřina Schneiderwindová - Velká Británie a Marek Šobr - Saudská Arábie zúčastnili projektového dne "Staň se diplomatem!" v rámci projektu Asociace pro mezinárodní otázky "Pražský studentský summit".