8. TŘÍDA

  • 20 žáků

  • hlavní budova školy

  • třídní učitel Vít Řehoř


V PŘEDMĚTECH PŘIBYLO:

6. 1.  2023- VV - fotografie

2. 1. - AJ - fotografie - žákovské práce

21. 10. - události třídy - foto ze ZOO

15. 9. - D - odkaz na dějepisné stránky

1 2 3 4 5 6 7 8
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.35-14.20 14.25-15.10
PO
D M ČJ AJ
INF
CH
ÚT
M ČJ NJ AJ F VKZ HV
ST
D AJ M ČJ Z TV d. TV d.
ČT
M OV CH ČJ TV h. TV h.

ČJ AJ
INF
F M NJ VV
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK 
ZEMĚPIS
FYZIKA
CHEMIE
INFORMATIKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ


TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: