8. TŘÍDA / anglický jazyk / Lenka Hobelová

Dub 18

Londýn

Čas zájezdu do Londýna se neúprosně blíží a všichni se na něj těšíme. Než se tam ovšem vypravíme, je třeba seznámit se s jednotlivými místy, která navštívíme. Žáci si pomocí školních tabletů vyhledali informace o jednotlivých místech včetně fotografií a videí a informace sdíleli se svými spolužáky v hodinách anglického jazyka. Výsledné plakáty jsou...

Tématem posledních hodin angličtiny byly detektivní příběhy. Závěrem si žáci zkusili dokončit jeden takový příběh dle svého, doplnit ho měli i o ilustraci. Tvořit mohli jak ve škole, kde jim byly k dispozici slovníky, případně doma.
Většina žáků určila za zloděje šperků jednoho ze sourozenců bohaté Betty, několik žáků přisoudilo krádež...

Na přiloženém obrázku naleznete začátek detektivky. Úkolem každého žáka je detektivku dokončit dle instrukcí.

Dne 13.9.2022 si žáci procvičili slovní zásobu týkající se vesmíru formou hry dobble.