8. TŘÍDA / anglický jazyk / Lenka Hobelová

Tématem posledních hodin angličtiny byly detektivní příběhy. Závěrem si žáci zkusili dokončit jeden takový příběh dle svého, doplnit ho měli i o ilustraci. Tvořit mohli jak ve škole, kde jim byly k dispozici slovníky, případně doma.
Většina žáků určila za zloděje šperků jednoho ze sourozenců bohaté Betty, několik žáků přisoudilo krádež...

Na přiloženém obrázku naleznete začátek detektivky. Úkolem každého žáka je detektivku dokončit dle instrukcí.

Dne 13.9.2022 si žáci procvičili slovní zásobu týkající se vesmíru formou hry dobble.