7. TŘÍDA


V PŘEDMĚTECH AKTUALIZOVÁNO:

  • 12. 10. - PČ - fotografie
  • 6. 10 - NJ - fotografie
  • 15. 9. 22 - D - odkaz na dějepisné stránky
  • 30. 8. 22 - VV - seznam pomůcek

1 2 3 4 5 6 7 8
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.35-14.20 14.25-15.10
PO
M NJ Z ČJ OV TV d. TV d.
ÚT
AJ M D ČJ HV TV h. TV h.
ST
M F AJ ČJ VV VV
ČT
ČJ M D
VKZ
NJ PKČ

M F AJ VKZ ČJ
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: