7. TŘÍDA

FOTOGALERIE

V PŘEDMĚTECH AKTUALIZOVÁNO:

15. 9. 22 - D - odkaz na dějepisné stránky

30. 8. 22 - VV - seznam pomůcek

1 2 3 4 5 6 7 8
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.35-14.20 14.25-15.10
PO
F AJ D M ČJ TV d. TV d.
ÚT
AJ ČJ M Z TV h. TV h.
ST
M D ČJ F PRČ INF INF
ČT
M AJ ČJ Z VV VV

OV ČJ M HV VKZ
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
NĚMECKÝ JAZYK 
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
HUDEBNÍ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI 

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: