6. TŘÍDAV PŘEDMĚTECH PŘIBYLO:

  • 22. 9. 22 - VV - fotografie
  • 15. 9.  22 - D - odkaz na dějepisné stránky
  • 15. 9. 22 - VV  - fotografie Monsters
  • 12. 9. 22 - VV - doplnění pomůcek, pomůcky na 15. 9.

1 2 3 4 5 6 7 8
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.35-14.20 14.25-15.10
PO
F AJ D M ČJ TV d. TV d.
ÚT
AJ ČJ M Z TV h. TV h.
ST
M D ČJ F PkČ Inf Inf
ČT
M AJ ČJ Z VV VV

OV ČJ M HV VKZ
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
PŘÍRODOPIS
ZEMĚPIS
FYZIKA
INFORMATIKA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
OBČANSKÁ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: