5. TŘÍDA

FOTOGALERIE

V PŘEDMĚTECH AKTUALIZOVÁNO:

30. 5. 23 - VV - fotografie

25. 4. 23 - PČ - fotografie


1 2 3 4 5 6
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30
PO
ČJ M ČJ AJ INF
ÚT
AJ ČJS M ČJ VV
ST
ČJ ČJ M TV TV
ČT
ČJ ČJS AJ M INF

ČJ ČJS HV M ČJ
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
INFORMATIKA 
TĚLESNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: