3. TŘÍDA


V PŘEDMĚTECH AKTUALIZOVÁNO:

  • 20. 1. 23 - VV - fotografie
  • 21. 10. 22 - PČ - fotografie
1 2 3 4 5 6
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30
PO
ČJ AJ M ČJ
ÚT
TV TV AJ ČJ
ST
ČJ M ČJS ČJ M
ČT
AJ ČJ M ČJ VV VV

ČJS ČJ M ČJ HV
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
ANGLICKÝ JAZYK
TĚLESNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

V podělí 19. prosince 2022 navštívilo naši tělocvičnu mobilní planetárium. Programu se tento den zúčastnili žáci 1. stupně školy.