3. TŘÍDA

FOTOGALERIE

V PŘEDMĚTECH AKTUALIZOVÁNO:

30. 8. 22 - VV - seznam pomůcek

1 2 3 4 5 6
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30
PO
ČJ AJ M ČJ
ÚT
TV TV AJ ČJ
ST
ČJ M ČJS ČJ M
ČT
AJ ČJ M ČJ VV VV

ČJS ČJ M ČJ HV
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
ANGLICKÝ JAZYK
PRACOVNÍ ČINNOSTI
TĚLESNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ