3. TŘÍDA / události

V podělí 19. prosince 2022 navštívilo naši tělocvičnu mobilní planetárium. Programu se tento den zúčastnili žáci 1. stupně školy.

Dne 10. října se naše třída účastnila programu "Pro život" společnosti NIŽ, jehož posláním je
poskytovat na školách všeobecnou primární prevenci v oblasti sexuálního rizikového chování. Žáci a žákyně 3. třídy byli zapojeni do lekce Moje cesta na svět.