1. TŘÍDA


V PŘEDMĚTECH NOVĚ PŘIBYLO:


1 2 3 4 5
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35
PO
ČJ M TV TV
ÚT
AJ ČJ M ČJ
ST
ČJ M HV ČJ
ČT
ČJ M ČJS ČJ VV

ČJ ČJS ČJ
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PRACOVNÍ ČINNOSTI 
ANGLICKÝ JAZYK
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: