1. TŘÍDA

  • 17 žáků

  • horní budova školy (Blatnice 45)

  • třídní učitel  Eva Průchová


ROZVRH HODIN

1 2 3 4 5
8.00-8.45
8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35
PO
ČJ M ČJS ČJ
ÚT
ČJ M
ČJ TV TV
ST
ČJ M VV
ČT
ČJ AJ
ČJS ČJ

ČJ M ČJ HV
MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PRACOVNÍ ČINNOSTI 
ANGLICKÝ JAZYK
TĚLESNÁ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

TŘÍDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ: