1. TŘÍDA / OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Jak omlouvat?

  • nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů
  • povinností zákonného zástupce je omluvit nepřítomnost žáka do 48 hodin od počátku nepřítomnosti, a to buď telefonicky (tel. 377 881 577), e-mailem třídnímu učiteli nebo prostřednictvím níže přioženého online formulálře
  • po návratu do školy předloží žák vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný omluvný list v žákovské knížce
  • škola může v odůvodněných případech žádat potvrzení lékaře o nemoci žáka (Metodický pokyn MŠMT č. j. 10194/2002-14)
  • odhlášení obědů je třeba provést samostatně; družina je odhlášena zároveň s omluvou žáka


OMLUVENKA ONLINE