Zaměstnanci školy

 

 

 

 

Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

Školní rok 2018/2019 - personální obsazení

Mgr. Blanka Hájková Ředitelka školy

Mgr. Blanka Hájková

 

 

Mgr. Ladislava Kuncová Zástupce ředitele školy

Mgr. Ladislava Kuncová

 

 

Třídnictví

 

Mgr. Dana Karkošová I.

I. Mgr. Dana Karkošová

 

 

Mgr. Adéla Mitasová II.

Mgr. Adéla Mitasová

 

 

Mgr. Jitka Hellmichová III.

Mgr. Jarmila Javorská

 

 

Mgr. Lenka Malá IV.

Mgr. Vladimíra Moravcová

 

 

Mgr. Lenka Malá V.

Mgr. Ladislava Kuncová

 

 

Mgr. Lucie Böhmová VI.

Mgr. Vít Řehoř

 

 

PaedDr. Květuše Doležalová VII.

PaedDr. Květoslava Doležalová

 

 

PaedDr. Květuše Doležalová VIII.

Mgr. Jitka Hellmichová

 

 

PaedDr. Květuše Doležalová IX.

Mgr. Gabriela Kostová

 

 

Bez třídnictví

 

Mgr. Hana Zemanová  

Bc. Zuzana Baxová

 

 

 

Mgr. Hana Zemanová  

Libuše Slavíková MA

 

 

 

Mgr. Hana Zemanová  

Mgr. Eva Průchová

 

 

AP v VIII. třídě

 

Mgr. Hana Zemanová  

Bc. Zuzana Laubová

 

 

 

Školní družina

 

Jana Maroušková  

Bc. Hana Pöllnerová

 

 

Jana Maroušková  

Jana Maroušková

 

 

Správní zaměstnanci

 

Eva Fišerová  

Eva Fišerová

 

 

Alena Lukáčová  

Alena Lukáčová

 

 

Školní jídelna

 

Anna Cízlová  

Anna Cízlová

 

 

Marie Nedělová  

Marie Nedělová

 

 

Marie Nedělová  

Naděžda Benešová