Výroční zprávy

 

 

 

 

Výroční zprávy


ROK 2017/2018
ROK 2016/2017
ROK 2015/2016
Výroční zprávy Výroční zprávy Výroční zprávy
     

 

ROK 2014/2015
ROK 2013/2014
ROK 2012/2013
Výroční zprávy Výroční zprávy Výroční zprávy
     

 

ROK 2011/2012


Výroční zprávy    
     

 

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu školy – žádné nejsou.

 

 

V Blatnici dne 9. 1. 2018

                                                                                                                     

 

Mgr. Blanka Hájková

Projednáno na PR dne 22 . 1. 2018