Navigace: Home nav Úřední deska

Menu
Fotogalerie
Fotogalerie
Mapa
Mapa
GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Kontakt

 

Základní škola Blatnice
Blatnice 110
330 25 Blatnice
IČO: 60611855
Telefon +420 377 881 577
Email zs.blatnice@tiscali.cz
Internet www.zsblatnice.cz
Školní jídelna
Telefon +420 377 321 781
Odhlášení obědů
Telefon +420 725 583 093
Email jidelna@zsblatnice.cz
Horní škola
Telefon +420 736 625 026
   

 

 

Úřední deska ZŠ

 

 

 

 

Úřední deska Základní školy Blatnice

Úřední deska

Název:

Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

60611855

IZO:

102 328196

Redizo:

600 071278

Zřizovatel:

Obec Blatnice

Právní forma:

obec, IČO: 00257567

Adresa:

Blatnice 110, 330 25

Ředitel školy:

Mgr. Blanka Hájková

Od:

1.2.  2010

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
  • Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
  •  Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

 

 

O podzimních prázdninách 29. a 30. 10. 2019 je přerušen provoz ŠD.

 

Mgr. Blanka Hájková

 

Ochrana osobních údajů

 

Název:

Soubor ke stažení

Ochrana osobních údajů

Soubor ke stažení ZDE

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Soubor ke stažení ZDE

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Soubor ke stažení ZDE

 

 

 

 

Návrh rozpočtu pro rok 2018

Rozpočet

 

 

Výhledový rozpočet na roky 2019 - 2020

Rozpočet