Navigace: Home nav Internet

Internet

 

 

 

 

Internet do tříd ZŠ Blatnice

Internet do tříd. Nové internetové připojení školy.

Během prázdin proběhla ve škole nová instalace vysokorychlostního připojení do sítě internet. Nově je v každé třídě školy zásuvka s internetovým připojením.
Internetové připojení naší školy zajišťuje občanské sdružení PilsFree, které vynaložilo nemalé finanční prostředky pro realizaci této akce.
Za zasíťování celé školy je třeba poděkovat OÚ Blatnice, zejména panu starostovi Miloslavu Hajžmanovi.

 

Pilsfree