Menu
Fotogalerie
Fotogalerie
Mapa
Mapa
GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Kontakt

 

Základní škola Blatnice
Blatnice 110
330 25 Blatnice
IČO: 60611855
Telefon +420 377 881 577
Email zs.blatnice@tiscali.cz
Internet www.zsblatnice.cz
Školní jídelna
Telefon +420 377 321 781
Odhlášení obědů
Telefon +420 725 583 093
Email jidelna@zsblatnice.cz
Horní škola
Telefon +420 736 625 026
   

 

 

EU peníze školám

 

 

 

 

EU peníze školám

Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si škola podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získá dotaci.

Podporu lze získat na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a pedagogických pracovníků ZŠ v sedmi prioritních oblastech: cizí jazyky, matematika, přírodní vědy, ICT, čtenářská a informační gramotnost, finanční gramotnost a inkluzívní vzdělávání.

V každé ze zvolených oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků, speciálních pedagogů či školních psychologů.


Naše škola si vybrala oblast III. - využívání ICT.
Bližší informace lze získat u p. ředitelky Mgr. Blanky Hájkové

ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy:

Oblasti zpracovaných  DUMů :

Vyučující Předmět Oblast
Mgr. Lucie Böhmová Dějepis 7. ročník České země v dobách Přemyslovců a Lucemburků
Dějepis 9. ročník Československo
Mgr. Jitka Hellmichová Fyzika 6. - 9. ročník Fyzikální veličiny
Matematika 6., 7. ročník Zlomky
Mgr. Hana Bašusová Český jazyk a literatura 1. ročník Učíme se číst a psát
Matematika 1. ročník Matematika hrou
Mgr. Adéla Mitasová Anglický jazyk 3.,4. ročník Můj svět s angličtinou
Německý jazyk 7., 8. ročník Já a Německo
PaedDr. Květuše Doležalová Český jazyk a literatura 7.-9. ročník Skladba
Mgr. Dana Karkošová Český jazyk a literatura - 3. ročník Učíme se vyjmenovaná slova
Mgr. Lenka Malá Anglický jazyk 6. - 9. ročník Svět kolem nás

 

Výukové materiály jsou k dispozici na emailové adrese: zs.blatnice@tiscali.cz
Mgr. Ladislava Kuncová

 

Leták ke stažení ZDE