Menu
Fotogalerie
Fotogalerie
Mapa
Mapa
GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Kontakt

 

Základní škola Blatnice
Blatnice 110
330 25 Blatnice
IČO: 60611855
Telefon +420 377 881 577
Email zs.blatnice@tiscali.cz
Internet www.zsblatnice.cz
Školní jídelna
Telefon +420 377 321 781
Odhlášení obědů
Telefon +420 725 583 093
Email jidelna@zsblatnice.cz
Horní škola
Telefon +420 736 625 026
   

 

 

Akce Základní školy Blatnice

 

 

 

 

Akce Základní školy Blatnice

1

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Úspěch našich žáků v okresním kole dopravní soutěže dne 11. 5. 2018.

Fotogalerie ZŠ Blatnice

Fotogalerie ZŠ Blatnice

Fotogalerie ZŠ Blatnice

 


2

Znakovka do škol

Dne 23. 11. 2017 proběhl projekt Znakovka do škol. Tohoto projektu se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Program organizoval Spolek neslyšících Plzeň. Žáci se zábavnou formou naučili jak komunikovat se sluchově postiženými lidmi. Na závěr dostali drobné dárky a Slovník znakového jazyka, který je určen dětem.

Foto zde


3

Projekt „Úspěšný start“

Učitelky Základní školy Blatnice připravily pro budoucí prvňáčky projekt s názvem „Úspěšný start“. Cílem tohoto projektu bylo usnadnit předškolákům přechod z mateřské školy do první třídy základní školy.
Projekt byl rozdělen do pěti lekcí. Poprvé se děti sešly 20. dubna, závěrečná lekce proběhla 18. května. Každé setkání trvalo 45 minut a bylo postupně zaměřeno na rozvoj řeči a myšlení, procvičování grafomotoriky, vytváření početních představ a na rozvoj sluchového a zrakového vnímání.
Předškoláci si formou hry procvičili správnou výslovnost a naučili se krátké říkanky. Předvedli svoji zručnost a fantazii při práci se stavebnicemi. Společně zpívali i cvičili. Všechny děti ukázaly, jak dovedou hezky sedět v lavici, umí správně držet tužku a dokáží pečlivě namalovat obrázek.
Předškoláci se snažili zadané úkoly splnit co nejlépe, a proto si každý na závěr odnesl domů vysvědčeníčko se samými jedničkami.

 

Foto zde

 


4

Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škola se naše škola zapojila i do tohoto doprovodného programu – tzv. Ochutnávkový koš ovoce a zeleniny. Dne 26. 4. 2017 měli žáci 1. stupně možnost ochutnat různé druhy některých jak exotických, tak domácích produktů. Mezi ovocem, které ochutnávali, bylo jablko, kivi, žluté melouny, hrušky, ale např. také dračí ovoce, nashi, mochyně či karamba. Děti také ochutnávaly ředkev, rukolu či salát polníček. O každém ovoci jsme si s žáky povídali, testovali jeho chuť a vůni. Veškeré ovoce i zelenina skoro okamžitě zmizely, dokonce i to exotické a neznámé.
S dětmi jsme se shodli, že by se tato akce měla opakovat častěji. Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 


Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny

Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny

Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny

 

Více foto zde

 


5

Recitační soutěže

Dne 16. 3. 2017 se konalo od 9,00 hod. v SKC Nýřany okresní kolo recitační soutěže. Do okresního kola postoupili vítězové školních kol. Ze Základní školy v Blatnici postoupily žákyně S. Broučková, K. Galková a A. Poláková.

 

Diplom Anna Poláková
Diplom Anna Poláková
Diplom Světlana Broučková
Diplom Světlana Broučková
Diplom Kristýna Galková
Diplom Kristýna Galková
   

 

 

 


6

Projekt Kraj pro bezpečný internet má své oceněné

Vyhlášení vítězů a předání cen vylosovaným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo ve středu 16. prosince 2015 v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni. Ceny předávali náměstek hejtmana Ivo Grüner a za společnost Microsoft Václav Koudele. Společnost Microsoft dodala pro vítěze ceny, kterými jsou X-Box, tablet s klávesnicí a mobilní telefon. Plzeňský kraj věnoval finanční odměny zúčastněným školám.
"Internet je v současné době mocné médium a jeho sílu nelze podcenit a stejně tak jeho nebezpečí. Proto jsme velice rádi, že se do soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet zapojilo takové množství žáků z Plzeňského kraje. Dokázali tím, že internet znají a nepodceňují," uvedl náměstek hejtmana Ivo Grüner.
Vítězní žáci

  1. Tereza Spurná, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
  2. Lukáš Hanák, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
  3. Tereza Czielová, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice

Vítězné školy (obdržely finanční dary ve výši 20 000 Kč od Plzeňského kraje):

  1. kategorie základní školy do 100 žáků: Základní škola a Mateřská škola Všeruby
  2. kategorie základní školy od 101 do 299 žáků: Základní škola Blatnice
  3. kategorie základní školy od 300 žáků: Základní škola Hornická, Tachov
  4. kategorie střední školy: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň

Nad rámec pravidel soutěže, za nejvyšší absolutní počet zúčastněných žáků, byla také oceněna Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Plzeň, která získala finanční dar ve výši 20 000 Kč od Plzeňského kraje.
O projektu Kraje pro bezpečný internet
KPBI je projekt Asociace krajů České republiky, do kterého je v jeho druhém ročníku zapojeno již 10 krajů. Odbornými partnery jsou Národní centrum bezpečnějšího internetu a Microsoft.
Letošní ročník byl primárně zaměřený na žáky. Nicméně připraveno bylo 38 elearningových lekcí pro žáky, učitele, sociální pracovníky, rodiče a dospělé, zaměstnance a příslušníky Policie ČR.
Do soutěžního kvízu se zaregistrovalo celkem 21.301 žáků základních a středních škol, z nichž soutěžní kvíz úspěšně absolvovalo 8.837. Z tohoto počtu bylo 2.505 žáků z Plzeňského kraje, který se tak stal suverénně nejúspěšnějším ze všech krajů. V rámci soutěže bylo 37 žáků oceněno věcnou cenou (10× herní konzole XBOX, 10× tablet Acer, 17× mobilní telefon Lumia). Ceny do soutěže věnovala společnost Microsoft.
Více informací najdete na webu www.KPBI.cz

 

Bezpečný internet
Bezpečný internet
Bezpečný internet
Bezpečný internet
   

 

Zdroj: Plzeňský kraj

 


7

HEJTMANŮV POHÁR – 1. MÍSTO V KRAJI

Velmi radostná zpráva dorazila do školy na konci školního roku. Díky úsilí našich žáků a vyučujících v hodinách tělocviku naše škola zvítězila v Hejtmanově poháru pro Plzeňský kraj. Tato soutěž, která spočívala v co nejrychlejším zdolání překážkové dráhy, se letos konala poprvé. ZŠ Blatnice získala 1870 bodů a kromě prvního místa v kraji se umístila na třetím místě v celorepublikovém žebříčku. Originální pohár a finanční odměna 10.000,- Kč bude naší škole předána v září. Už teď se těšíme, že nový školní rok začneme úspěchem. A rozhodně si nenecháme ujít pokračování a přihlásíme se i do druhého ročníku.

 


8

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – ZHODNOCENÍ

Dlouhodobý sportovní projekt Olympijský víceboj, do jehož druhého ročníku se naše škola zapojila, byl ukončen. S 98 % zapojenými žáky získala naše škola stříbrnou medaili. Žáci soutěžili v obou pololetích v různých disciplínách. Mladší žáci dále vyplňovali Sportovní žákovské knížky, za jejich odevzdání získali originální pexeso s postavičkami Čtyřlístku. Žáci, kteří splnili všech 8 disciplín, se také mohou těšit na další sportovní vysvědčení, v němž si budou moci porovnat své výsledky za druhé pololetí s celorepublikovým průměrem i spolužáky. Věřím, že soutěž přinesla všem radost z pohybu, připravila jim zábavné hodiny tělesné výchovy a motivovala k dalším výkonům. Uvidíme, jaké disciplíny si pro nás organizátoři soutěže připraví na příští rok, ale jistě se budeme těšit.

 

Fotogalerie ZŠ Blatnice

 

Medaile

 


9

BRÁNA DO VESMÍRU

Štěstí se usmálo na paní učitelku Boudovou, která soutěžila s Plzeňským deníkem o vstupenky na pražskou výstavu Brána do vesmíru. V soutěži naše škola zvítězila a zmíněné vstupenky získala. Devatenáct žáků se tedy může těšit, že se za vesmírem do Prahy vypraví. Akce se zúčastní 6. třída, kde je paní učitelka Boudová třídní a dále vybraní žáci, kteří pomáhali s přípravou předchozích akcí, či se jinak zasloužili. Naše výprava za vesmírem proběhne 16. 6. 2015.

 

Fotogalerie ZŠ Blatnice

 


10

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 7. 5. 2015 se zúčastnili žáci naší školy Dopravní soutěže mladých cyklistů v areálu ZŠ a MŠ Vejprnice. Z naší školy jelo družstvo mladších žáků a družstvo starších žáků.

Posláním soutěže bylo podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a technice jízdy v praxi a přispívat k zdokonalení a zvýšení efektivnosti výchovně vzdělávací práce v dopravní výchově na školách, k správnému chování žáků v silničním provozu a tím napomáhat snížení dopravní nehodovosti u dětí

Účastníky soutěže byla vítězná družstva základních kol na školách, v oblasti okresu Plzeň-sever.

Dopravní soutěž cyklistů se skládala z následujících soutěžních disciplín.

Soutěžní disciplíny:

A. Teoretická část 

1. test z pravidel provozu na pozemních komunikacích

B. Praktická část        

2. jízda zručnosti na kole
3. jízda na DDH podle pravidel provozu na poz. komunikacích
4. praktické provedení poskytnutí první pomoci

 

Obě družstva naší školy skončila na pěkném 4. místě ve své kategorii. Všichni žáci se společnými silami podíleli na pěkném výsledku.

Fotogalerie ZŠ Blatnice

Fotogalerie ZŠ Blatnice

 


11

HEJTMANŮV POHÁR – SPORTOVNÍ DEN (31. 3.)

Poslední březnový den se na naší škole konal sportovní den pod patronátem organizátorů soutěže Hejtmanův pohár, do které jsou zapojeni všichni žáci naší školy. Ve sportovce se proměnili všichni žáci od 2. do 9. třídy, kdy se snažili o co nejlepší výsledek ve zdolání překážkové dráhy, kterou již znají z hodin tělesné výchovy. Vedle hlavního závodu probíhal také doprovodný program, čímž byla jízda zručnosti a poskytnutí první pomoci. Žáci naší školy přivítali organizátory písničkou, což pro ně bylo velice příjemným překvapením. Tělocvičnu, ve které se akce konala, vybavili krásnými plakáty žáci 6. ročníku. Jednalo se o znak obce Blatnice, znak Plzeňského kraje a logo Hejtmanova poháru. Ve čtyřech kategoriích, v nichž se soutěžilo, vyhráli následující závodníci:


1. kategorie – mladší dívky
1. místo – Együdová Kateřina
2. místo – Jedličková Veronika
3. místo – Kirthová Kateřina


2. kategorie – mladší chlapci
1. místo – Polák Jakub
2. místo – Chmelíř Adam
3. místo – Filip Patrik


3. kategorie – starší dívky
1. místo – Chalupová Eliška
2. místo – Draská Anna
3. místo – Klailová Jana


4. kategorie – starší chlapci
1. místo – Pařížský Pavel
2. místo – Aschenbrenner Václav
3. místo – Routschka Dominik


Všichni úspěšní sportovci byli odměněni medailí, diplomem a dárky. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi také dárkový certifikát na nákup v obchodu Hervis. A všichni ostatní získali nejen drobné dárky a cukrovinky, ale také cenný zážitek.

Fotogalerie ZŠ Blatnice


Co se o nás píše na internetu, si můžete přečíst na následujících stránkách:


http://www.aascr.cz/v-blatnici-sportovala-cela-skola-vse-odstartovala-specialni-pisnicka/

 


121

Matematická soutěž KLOKAN

Žáci 2. – 9. tříd se zúčastnili dne 20. 3. 2015 matematické soutěže KLOKAN. Podle tříd byli žáci zařazeni do čtyř kategorií – CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMIN a KADET. Počítali hlavně logické slovní úlohy. Na 24 příkladů měli 60 minut času.

Matematická soutěž KLOKAN 2015 – výsledky

KATEGORIE CVRČEK 2., 3. třída Celkový počet řešitelů: 32

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1.

Jan Moravec

3.

67

2.

Anna Lindauerová

2.

55

3.

Světlana Broučková

3.

46

 

KATEGORIE KLOKÁNEK 4., 5. třída Celkový počet řešitelů: 17

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1.

JakubPolák

4.

72

2.

Johana Franzová

4.

64

3.

Michaela Šobrová
 Barbora Caithamelová

5.

55

 

KATEGORIE BENJAMIN 6., 7. třída Celkový počet řešitelů: 22

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1.

Karolína Vaňková

6.

48

2.

Eliška Lukáčová

6.

42

3.

Eliška Beková

7.

39

 

KATEGORIE KADET 8., 9. třída Celkový počet řešitelů: 27

Pořadí

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1.

Milan Caithamel

9.

61

2.

Tomáš Němec

9.

41

3.

Aneta Hirschlová

8.

40

 

 


 

13

SPORTOVNÍ DEN – 31. 3. 2015

Dnes 31. 3. 2015 se na naší škole bude konat sportovní den s organizátory soutěže Hejtmanův pohár. Žáci naší školy v rámci hodin tělesné výchovy závodí na překážkové dráze, přičemž svými časy bojují o co nejlepší umístění naší školy v soutěži.
Sportovní den se bude konat od 10:30, kdy proběhne registrace soutěžících. Závodit budou všichni žáci od 2. do 9. třídy, tedy přibližně 100 žáků, ve čtyřech kategoriích – mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky, starší chlapci. Soutěžit se bude v překonávání stejné „opičí dráhy“, jako je soutěžní dráha Hejtmanova poháru. Mimo hlavní závod bude probíhat také bohatý doprovodný program, který zahrnuje např. ukázku první pomoci či jízdu na koloběžkách. Pro tento den je nutné sportovní oblečení a vhodná obuv pro venkovní i vnitřní sportování. Akce skončí kolem 13hodiny.
Naše škola se nejen těmito aktivitami snaží podpořit sportování dětí, zdraví životní styl a pozitivní vztah ke sportovním aktivitám.
Všichni se těšíme, jak si v úterý zasportujeme!

HEJTMANŮV POHÁR

Pro podporu zdravého životního stylu a pohybu se naše škola zapojila do další sportovní soutěže. Tentokrát se jedná o tzv. Hejtmanův pohár. Soutěže se zúčastní žáci školy v rámci hodin tělesné výchovy. Podle přesně stanovených pravidel bude v tělocvičně postavena „opičí dráha“, při jejímž plnění se žáci budou snažit získat co nejrychlejší čas. Každému soutěžícímu bude možné zapsat až pět různých časů, přičemž konečný se bude počítat vždy ten nejrychlejší.

Titul nejlepší krajské školy, peněžní odměnu 10 000 Kč a originální pohár hejtmana získá škola s nejvyšším počtem bodů v každém kraji. O ceny nebudou ochuzeny ani další školy a jejich žáci s výbornými výsledky. Součástí soutěže je i minisoutěž „Soutěž s časem na FB“ probíhající na našem facebookovém profilu, ve které žáci porovnávají svoje časy se všemi ostatními z celé ČR.

Hodnocení je založeno na bodovacím systému. Body se sbírají za množství zapojených žáků, ale také fotografie či videa, za nejrychlejší časy žáků i podle toho, kolikrát žáci dráhu absolvovali.

Také 10 nejrychlejších závodníků v každé kategorii (1. stupeň dívky, 1. stupeň chlapci, 2. stupeň dívky, 2. stupeň chlapci) může získat poukázku na nákup sportovního vybavení v hodnotě 200 Kč.

Je tedy mnoho důvodů pro to se snažit, jistě si u toho užijeme také spoustu zábavy a radosti z pohybu.

 

Pohár