Navigace: Home

Vítejte

 

 

 

 

Vítejte na stránkách Základní školy Blatnice

Základní škola v Blatnici je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Budova školy byla postavena v roce 1926 podle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala.

Základní škola Blatnice

 

 

 

 

ZŠ Blatnice hledá kvalifikovanou učitelku/kvalifikovaného učitele 1. stupně základní školy – kvalifikace podle § 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, na plný úvazek.

  • datum nástupu 28. 8. 2017
  • roční pracovní smlouva s možností prodloužení na dobu neurčitou
  • platové zařazení platový tarif – podle nařízení vlády 564/2006 Sb., v platném znění, příloha 9 od 22 620 Kč (podle délky praxe)

Kontaktní adresa: Zs.blatnice@tiscali.cz, telefon: 377881577

Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy

 

9. Květen 2017

 

Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny
V rámci projektu Ovoce a zelenina do škola se naše škola zapojila i do tohoto doprovodného programu – tzv. Ochutnávkový koš ovoce a zeleniny. Dne 26. 4. 2017 měli žáci 1. stupně možnost ochutnat různé druhy některých jak exotických, tak domácích produktů. Mezi ovocem, které ochutnávali, bylo jablko, kivi, žluté melouny, hrušky, ale např. také dračí ovoce, nashi, mochyně či karamba.

 

26. Duben 2017| Více info zde

 

Odstraňujeme komunikační bariery
Dne 8.3.2017 se uskutečnil na naší škole seminář „Odstraňujeme komunikační bariery.“. Proto k nám přijely lektorky z Plzeňské unie neslyšících. Seminář byl určen pro žáky 6. – 9. ročníku a trval 2 vyučující hodiny. V semináři jsme se dozvěděli, jak se máme dorozumívat s neslyšícími a jak nás neslyšící vnímají. Žáci si sami zkusili, jaké to je být neslyšící, když si zahráli znakovou řečí na „tichou poštu“. Zkouška odezírání byla také velmi zajímavá. Žáci poznali, že znaková řeč je jako jiný cizí jazyk. Naučit se ji není nic snadného a stojí to úsilí. Na závěr proběhl minikurz znakového jazyka. Beseda se setkala s velkým zájmem a ještě v průběhu dopoledne si žáci sdělovali své názory a dojmy.

 

16. Březen 2017| Foto zde

 

Ovoce a zelenina do škol – Bovys pro děti
Dne 6. 3. 2017 navštívili naši základní školu maskoti doprovodného programu projektu Ovoce a zelenina do škol - Bovys pro děti. Pohovořili s dětmi o zdravé výživě a rozdali jim pitíčka. Na závěr se s dětmi vyfotografovali.
Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

 

6. Březen 2017| Foto zde

 

Masopustní průvod ZŠ Blatnice 2017
Ani v letošním roce neporušila naše škola pěknou tradici masopustních průvodů. Žáci i pedagogové se 28. 2. převlékli do nejrůznějších masek a po občerstvení typickými masopustními koblihami ze školní kuchyně vyrazili na pochod Blatnicí. V ulicích náš průvod vítali a podpořili i někteří rodinní příslušníci žáků a občané, mnozí děti podarovali také sladkostmi. Po více než hodinovém pochodu žáci vydechli u rybníka, kde si jednotlivé třídy a skupinky pořídily fotografie. Pak už nás chladné počasí zahnalo do tepla budovy, kde jsme ještě měli chvíli na zhodnocení dalšího vydařeného školního masopustu.

 

1. Březen 2017| Foto zde

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet má vítěze
Vyhlášení vítězů a předání cen úspěšným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo ve středu 18. ledna 2017 v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni. Ceny předávali náměstek hejtmana Ivo Grüner a za společnost Microsoft Václav Koudele. Společnost Microsoft dodala pro vítěze věcné ceny, Plzeňský kraj věnoval finanční odměny zúčastněným školám, nově také vítězům novinky letošního ročníku nadstavbového Kvízu PLUS.

 

19. Leden 2017| Celý článek zde

 

Naše škola se zapojila i do třetího ročníku soutěže Hejtmanův pohár.
Základní škola Blatnice je v tomto boji velice úspěšná. V prvním ročníku získala první místo, v druhém ročníku obsadila stříbrnou příčku. Čeká tak na nás letos bronz? Žáci se spolu se svými učitelkami budou snažit získat v souboji s ostatními školami nejvíce bodů a vrátit tak pohár do Blatnice. Soutěž je kromě sportovní disciplíny, kterou je již tradičně překážková dráha, doplněna o hejtmanské výzvy. Žáci se tak do soutěže zapojí nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také v rámci českého jazyka, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Už se všichni těší na zdolání obtížné opičí dráhy, ale také na realizaci doprovodných úkolu.
A tak sportu zdar, ať je „Hejtman“ zase náš!

19. Leden 2017

 

Vánoční dílny
Vánoční akce pokračovaly na naší základní škole 19. 12. 2016, kdy se již od rána ve všech třídách tvořily a vyráběly vánoční dekorace, ozdoby a další předměty Žáci prvního stupně společně se svými paními učitelkami tvořili různé adventní věnce, stromečky, hvězdy a kapříky z papíru nebo vánoční přáníčka ...

 

19. Prosinec 2016| Foto zde

 

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Dne 9. prosince 2016 v odpoledních hodinách proběhla u naší základní školy již tradiční akce - Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Před třetí hodinou odpolední si zde mohli všichni zájemci vyzvednout balónek, na který napsali své přání, a pak ho přesně v 15:15 vypustit na pokyn herce Václava Vydry z Rádia Impuls. Poté žáci 1. stupně vystoupili se svými básničkami, písničkami i říkankami, které poctivě nacvičovali se svými paními učitelkami. Posledním vystoupením byla scénka na cestovatelskou píseň, kterou předvedli družinoví žáci. Na závěr celého odpoledne byl rozsvícen vánoční stromeček.

 

9. Prosinec 2016| Foto zde

 

Hravě žij zdravě
Na poslední chvíli se žáci 5. třídy zapojili do 10. ročníku soutěže Hravě žij zdravě. Tato soutěž je určena pouze pátým ročníkům a má přispět k rozvoji zdravého životního stylu, vést k dostatečnému pohybu a osvětlit některé pojmy z duševní hygieny. V sedmi týdnech se účastní žáci studijních lekcí s testíky a úkoly. Za správné odpovědi získávají body, které se počítají do celkového hodnocení celé třídy. Držte palce, ať jich nasbírají co nejvíce!

2. Prosinec 2016

 

Párty se zdravou 5
Ve čtvrtek 10. 11. a v pátek 11. 11. se žáci druhého stupně zaměřili na zdravý životní styl především v oblasti zdravého stravování. V rámci programu „Párty se zdravou 5“ se dozvěděli mnoho užitečných informací o zásadách správného jídelníčku. Druhou hodinu se sami přesvědčili o tom, že připravit si zdravou svačinu nemusí být složité. Lektorka dětem na jednoduchých receptech ukázala, že doma připravené jídlo z čerstvých sezónních surovin je ve všech ohledech lepší než polotovar. Nakonec si všichni na pohoštění, které sami připravili, společně pochutnali.

10. Listopad 2016 | Foto zde

 

Dne 3. 6. oslavila Základní škola Blatnice 90. výročí od svého založení.
Česká škola v obci vznikla v roce 1926 a její budova byla postavena podle návrhu slavného plzeňského architekta Hanuše Zápala. Právě tuto osobnost a historii školy představuje naučná stezka, která byla při této příležitosti v obci nainstalována.
Oslavy probíhaly pod širým nebem za přítomnosti nejen žáků místní školy, ale také jejich rodičů a prarodičů. V první části programu plnily děti zábavné úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Za splnění disciplín pak účastníci obdrželi sladkou odměnu a památeční propisku se jménem školy. Následovalo představení dovedností malých dobrovolných hasičů, kteří si připravili štafetový běh, ale také zásah na cíl. Poté již program vyvrcholil maškarním bálem, na němž nechybělo také vyhlašování nejlepších masek a další doprovodné aktivity. Pro návštěvníky akce bylo kromě hudby zajištěno také občerstvení.
Nevlídné počasí, které panovalo ráno před akcí, se nakonec umoudřilo a oslavy proběhly téměř bez deště. Rodiče mohli zavzpomínat na časy, kdy školu navštěvovali, děti se pobavily a všem se na oslavách líbilo. A tak už nyní se můžeme těšit na příští kulaté výročí, a to na oslavy sta let od založení školy.

3. Květen 2016 | Foto zde

 

Dopravní výchova na dopravním hřišti
Dne 2. 5. 2016 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Třemošné. Pro žáky přijel ráno autobus a odvezl je do Třemošné. Zde probíhala výuka na dopravním hřišti. Žáci si zopakovali dopravní značky, chování v silničním provozu, správné vybavení kola a chování při jízdě na kole.

2. Květen 2016 | Více info

 

Zoubkový den
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 jsme s žáky 1. třídy měli Zoubkový den - celý den byl zaměřen na správnou péči o zuby.
Nejprve jsme si přečetli pohádku o víle Zubničce, potom jsme se vrhli na počítání se zoubky. Zoubky, kartáčky i pasty jsme sčítali i odčítali. Potom jsme si s dětmi natrénovali psaní slov - zuby, kartáček a pasta, v hodině ČJS jsme si s dětmi povídali o tom, jak se správně zoubky musí čistit a jak často. S pomocí vystřihaných potravin z letáků jsme potraviny roztřídili na zdravé a nezdravé.
V hodině PČ jsme si vyrobili z modelíny zoubky s dásněmi. Na závěr jsme vyplnili pracovní listy a rozdali si dárkové balíčky od společnosti DM drogerie.

14. Duben 2016 | Foto zde

 

Ovoce do škol
Dne 7. 4. 2016 dostali žáci první třídy v rámci Doprovodného programu Ovoce do škol koš plný ovoce a zeleniny.
Mezi ovocem, které jsme ochutnávali bylo jablíčko, pomeranč, ananas, žluté melouny, hrušky, ale např. také dračí ovoce, nashi, mochyně. Děti také ochutnávaly červenou papriku, ředkev, baby salátky, římský i hlávkový salát. K ochutnání byl také řapíkatý celer.
O každém ovoci jsme si s žáky povídali, testovali jeho chuť a vůni. Veškeré ovoce i zelenina skoro okamžitě zmizely, dokonce i to exotické a neznámé a s dětmi jsme se shodli, že by se tato akce měla opakovat častěji.

14. Duben 2016 | Foto zde

 

Okresní kolo recitační soutěže
Běhen měsíc února proběhlo v Základní škole Blatnice místní kolo recitační soutěže. Nejlepší žáci postoupili do okresního kola, které se konalo ve čtvrtek dne 17. 3. 2016 v SKC (kulturní dům) Nýřany. Naši školu reprezentovali za II. kategorii žákyně Eva Hošťálková, za III. kategorii žákyně Anna Poláková a Kristýna Galková.

12. Duben 2016 | Více info

 

 

 

 

Pilsfree